Nhảy tới nội dung

Quản lý chỉ số

Việc đưa chỉ số vào dashboard có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và theo dõi các hoạt động, hiệu suất và thành tựu của tổ chức hoặc cá nhân.

Tạo danh sách Chỉ số trên Bảng điều khiển

Để tiến hành thao tác đưa Chỉ số vào Dashboard hãy thao tác như sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống Simplamo hãy chọn tính năng “Bảng điều khiển” trên thanh công cụ bên trái màn hình.

Bước 2: Tại đây hãy chọn “Tạo bảng điều khiển” và chọn bảng điều khiển phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân, tổ chức.

 • Có 2 loại bảng điều khiển bạn có thể chọn:

  • Bảng dữ liệu mẫu được hệ thống chuẩn bị sẵn
  • Bạn có thể thiết riêng cho cá nhân hoặc tổ chức của mình.

Bước 3: Sau khi đã hoàn thành việc tạo bảng điều khiển hãy tiến hành đưa Chỉ số vào như sau:

 • Chọn tính năng: Thêm Widget

 • Tại trang Danh sách hãy chọn: Chỉ số

 • Nhập đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu để hoàn thành việc đưa chỉ số vào bảng điều khiển.

  • Tên của Widget này là gì?
  • Widget này được áp dụng cho chỉ số ở công ty nào?
  • Widget này được áp dụng cho chỉ số ở nhóm nào của công ty ấy?
  • Loại chỉ số được thêm vào bảng điều khiển là gì? (Tuần/Tháng/Quý/Năm?)
  • Chủ sở hữu của Widget này là ai?

Bước 4: Sau khi hoàn thành tất cả công tác trên hãy nhấn “Thêm Widget” để hoàn thành việc đưa chỉ số vào bảng điều khiển đồng thời hãy kiểm tra và điều chỉnh lại thông tin để phù hợp với nhu cầu sử dụng

Như vậy, là bạn đã hoàn thành việc thiết lập đưa chỉ số vào bảng điều khiển của mình, hãy theo dõi và thực hiện để đạt được mục tiêu nhé. Chúc bạn thành công!