Nhảy tới nội dung

Tổng quan thanh toán

Tất cả thông tin về lịch sử thanh toán và hoá đơn sẽ được hiển thị tại mục Thanh toán trong phần cài đặt trên Simplamo

Những gì bạn cần?

  • Đã thực hiện thanh toán trên Simplamo
  • Tài khoản của bạn phải có vai trò là Chủ sở hữu hoặc Admin để có thể quản lý các thông tin thanh toán trên phần mềm

Nếu bạn có thắc mắc gì về hợp đồng thanh toán, hãy liên hệ với đội ngũ kế toán hoặc gửi phản hồi về địa chỉ [email protected]

Truy cập vào trang thanh toán

Vào mục cài đặt → Chọn mục thanh toán

Billing Documen.png

Phương thức thanh toán

Simplamo hỗ trợ bạn 2 phương thức bao gồm:

Gói năm

Để thanh toán phần mềm theo năm, khách hàng bắt buộc phải thực hiện chuyển khoản và ký hợp động nhằm mục đích tăng tính bảo mật. Bên cạnh đó, đội ngũ Simplamo có thể hỗ trợ khách hàng các thông tin liên quan đến hoá đơn bất cứ khi nào

Billing Documen (1).png

Gói tháng

Đối với khách hàng sử dụng gói tháng, hệ thống Simplamo đã tích hợp với cổng thanh toán AlePay, cho phép bạn có thể liên kết các loại thẻ tín dụng

Billing Documen (2).png

Thông tin thanh toán

Billing Documen (3).png

Những thông tin sau khi thanh toán bạn cần lưu ý bao gồm:

  • Ngày thanh toán kế tiếp: Được tính từ thời điểm bạn thực hiện thanh toán. Khi đến ngày thanh toán, hệ thống sẽ thực hiện làm mới hợp đồng hoặc đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ gọi điện để nhắc nhở
  • Tổng hoá đơn: Tổng chi phí mà tổ chức đã chi trả
  • Tổng số người dùng: Số lượng người dùng trong tổ chức đã được thanh toán để sử dụng phần mềm
  • Mã giao dịch: Mã định danh được ký trên hợp đồng
  • Lịch sử thanh toán: Hiển thị danh sách dữ liệu sau mỗi lần tổ chức của bạn làm mới hợp đồng

Thêm người dùng sau khi thanh toán

Nếu như bạn thực hiện thanh toán theo gói năm, sau khi thêm người dùng mới thì hệ thống sẽ tự động cập nhật người dùng này ở gói tháng.

Khi này người dùng mới vẫn chưa thể hoạt động được trên hệ thống và bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để làm mới hợp đồng mở rộng người dùng

Billing Documen (4).png

Ngược lại Nếu như bạn thanh toán theo gói tháng, thì đối với người dùng mới hệ thống sẽ tính chi phí vào đầu tháng sau

Tham khảo chi phí

Bạn có thể tham khảo chi phí sử dụng phần mềm tại website https://simplamo.com/vi/pricing/

Nâng cấp từ gói tháng lên gói năm

Nếu như bạn đang sử dụng gói tháng và mong muốn nâng cấp lên gói năm để tiết kiệm chi phí, bạn hãy liên hệ qua địa chỉ [email protected] và đội ngũ hỗ trợ sẽ hướng dẫn cho bạn

Lưu ý: Khi nâng cấp lên gói năm, bạn phải thanh toán chi phí trong vòng 12 tháng sử dụng phần mềm. Ngoài ra, bạn không thể chuyển từ gói năm xuống gói tháng

Huỷ gói thanh toán

Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ qua địa chỉ [email protected] để nắm rõ hơn các thông tin và chính sách nếu bạn muốn huỷ gói thanh toán của mình