Nhảy tới nội dung

Quản lý vị trí trống

Hãy luôn trong trạng thái chuẩn bị rằng tổ chức của bạn sẽ phải mở rộng nguồn lực bất cứ lúc nào. Vậy nên việc chuẩn bị trước số người dùng trong hệ thống sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian khi mở rộng hợp đồng người dùng

Những gì bạn cần?

  • Đã thanh toán phần mềm theo gói năm
  • Có sự chuẩn cho tổ chức của mình trong việc mở rộng nhân sự

Vị trí trống là gì?

Vị trí trống là số lượng người dùng mà tổ chức của bạn vẫn còn có thể thêm vào để sử dụng phần mềm

Billing Document.png

Nếu như tổ chức có bạn vẫn còn ví trị trống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để bạn nhận biết rằng mình có thể thêm bất cứ người dùng mới nào phần mềm

Thêm người dùng mới

Không còn vị trí trống

Bạn có thể thêm người dùng mới vào tổ chức bất cứ lúc nào nhưng hệ thống cập nhật người dùng này ở gói tháng nếu như số vị trí trống trong hệ thống bằng 0

Khi này người dùng mới vẫn chưa thể hoạt động được trên hệ thống và bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để làm mới hợp đồng mở rộng người dùng

Billing Document (1).png

Còn vị trí trống

Người dùng mới được thêm vào và nằm ở gói tháng, nhưng tổ chức của bạn vẫn còn vị trí trống. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị thông báo để bạn có thể tự cập nhật người dùng từ gói tháng lên gói năm

Billing Document (2).png

Nhấn vào nút “Chuyển đổi gói năm”, sau đó hãy chọn các thành viên mà bạn muốn chuyển sang gói năm để sử dụng

Billing Document (3).png

Sau khi cập nhật, hệ thống sẽ cập nhật lại vị trí trống trong tổ chức của bạn

Xoá người dùng

Khi bạn thực hiện xoá người dùng ra khỏi tổ chức, hệ thống sẽ tự động cập nhật vị trí trống tăng lên + 1.

Sau khi hết hạn hợp đồng, hệ thống sẽ làm mới lại hợp đồng của bạn với tổng số người dùng mà bạn đang sở hữu